Archive | Toplantı Kararları

TEMİZ ÇEVRE DERNEĞİ 23 ARALIK 2012 GÜNLÜ TOPLANTI NOTLARI

23.12.2012 günü saat 10.00’da Antalya Akvaryum’da bulunan Değirmen Kahvaltı Salonunda hava muhalefetine rağmen geniş katılımlı olarak buluşuldu.

Fikret Özaydın taş ocakları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü ile yapmış olduğu görüşmeyi aktardı. Orman sahasında bulunan taş ocaklarının denetimlerinin şeflikler marifeti ile yapıldığı ve gerçekte de hiçbir denetimin bulunmadığı anlaşıldı. Tüm üyelerin gördükleri tüm taş ocaklarını fotoğraflamaları, gidip geldikleri güzergahlardaki ocakları olabildiğince mekan yerinin belirleyerek dikkatle incelemeleri ve sonuçlarını bildirmeleri konusunda karar alındı. Bu konuda yapılan tespitlerin yazılı olarak ilgili mercilere şikayet edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Mustafa Şen söz alarak; bizzat valilik makamının dahi taş ocaklarına karşı çıktığını, ancak bakanlığın izin vermesi nedeniyle engellemeler ile karşılaşıldığını, ancak kum derelerdeki kum ocaklarının kapatılması konusunda başarılı olunabildiğini belirtti.

Çetin Topaç söz alarak Kent Konseyi toplantısının özet bilgilerini sundu. Özellikle Antalya’da yapılan sera üretiminde yoğun olarak gerek zararlı mantarlar, gerekse böcekler ve diğer bitki hastalıkları ile mücadele için çok yoğun kimyasal kullanıldığının tespit edildiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı sınıflandırmada en çok kullanılan 700 dolayındaki tarım ilacının %33’nünün insan sağlığına çok zararlı, %48’inin oldukça tehlikeli grupta yer aldığının tespit edildiğini, geçen yıl Kumluca’da 600 ton tarımsal ilacın kullanıldığının belirlendiğini açıkladı.

Mustafa şen söz alarak; sistemik etkili yani bitkisinin sitemine etki eden ilaçların çok tehlikeli olduğunu, Antalya’da yılda toplamda 4.500 ton tarımsal ilaç tüketildiğini, bunun kabul edilebilir ölçekten çok fazla olduğunu, organik tarım adı altında yapılan üretimlerin ise kandırmaca olduğunu, organik tarım için karayolundan ve kimyasal üretim yapılan alandan en az5 kmmesafede, ilaçlanmamış topraklarda üretim yapılmasını gerektiğini, bunun bu koşullarda mümkün olmadığının altını çizdi. Ayrıca bazı ilaçların Amerika’da yasaklanmasına rağmen Türkiye tarafından ithal edildiğini, Türkiye’de yasaklamaların ancak iki yıllık bir süreç sonunda gerçekleşebildiğini belirtti.

Çetin Topaç söze devamla; meyve ve sebzelerin kurtlu olanlarının seçilmesinin, dayanıklı kutu meyve sularının tüketilmemesinin, hazır yemeklerle beslenen hayvanların tüketilmemesinin, özellikle yemlerde bulunan zararlı kimyasalların en kolay yumurtadan geçtiğinin bilinmesinin gerektiğinin açıklandığını belirtti (Bazı üyelerimiz bu durumda aç yaşamayı öğrenmenin gerektiğini belirttiler).

Tuba Kartal söz alarak; Korkuteli Devlet Hastanesinde radyolog olarak çalıştığı dönemde sakat bebekli gebelikler ile ilgili yapmış oldukları gözlemlerde; sakat bebek annelerinin mantarhanelerde ve elma hasadı işlerinde çalıştıklarını, özellikle mantarhanelerde yapılan üretimlerin tamamının kimyasal ilaçlarla yapıldıklarını, özellikle beyazlatmak için çamaşır suyu dahi kullanıldığını, mantar tüketilmesinin pek de doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Yine elma işçilerinin böcekle mücadelede kullandıkları zehirli ilaçların sakat bebekli gebeliklere yol açabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Mutlu Kartal söz alarak; kullanılan kimyasalların insan vücuduna etkisi konusunda ciddi bir çalışma olmadığını yine genetiği değiştirilmiş ürünler ile ilgili olarak her hangi bir bilimsel araştırmaya rastlayamadığını belirtti. Ancak Tarım Sigortaları Merkezi (TARSİM) işbirliği ile iyi tarım uygulamaları adı altında çalışmaların yapıldığını, ihraç ürünlerinde laboratuarlarda denetim yapıldığını belirtti.

Polat Sadak söz alarak; nükleer santral toplantısındaki görüşmeleri özetledi (Bu konudaki raporu daha önce üyelerimize gönderilmişti), ayrıca Türkiye Atom Enerjisi kurulunun internet sitesinde radyasyon ölçümlerinin düzenli olarak yayınlandığını belirtti.

Mutlu Kartal; Japonya’da tüm nükleer santraların kapatıldığını, Almanya’da 2022 yılına kadar faaliyetinin durdurulduğunu, Türkiye’de nükleer atıkların dahi doğrudan çöpe atıldığını, nükleer santrale kesinlikle karşı olunması gerektiğini belirtti.

Corpus’tan Aysu Hanım derneğin web sayfası için tüm çevre ile ilgili kanunları toparlayan bir çalışma yapılacağını, bunun için bir bedel alınmayacağını, derneğe katkı için olacağını belirtti, sevinçle karşılandı.

Dernek sayfasının ziyaret edilmesi için bütün arkadaşlar tekrar uyarıldı.

Veteriner Mehmet Bey 2004 yılında kabul edilen hayvan hakları ile ilgili yasada yapılacak değişikliklere dikkat çekerek bu hususta geri adım atılmak istendiğini ve buna izin verilmemesi gerektiğini, tüm çevre örgütlerinin duyarlı davranarak tepki vermesi gerektiğini açıkladı.

Mesut Asanakut; Büyükşehir Belediyesi Yasası ile getirilen değişiklik ile belediyelerin tüm yatırım ve finans sisteminin Valiliklerin yatırım Koordinasyon Kurulları vasıtası ile İçişleri Bakanlığının denetim ve iznine tabi hale geldiğini, demokratikleşme ya da federalleşmeden çok merkezi otoriteyi güçlendiren bir yapının getirildiğini açıkladı.

Fatih Vural Kütük, derneğimiz için aylık 150.-TL + stopaj olmak üzere dükkan kiralandığını, her hafta üç gün saat 10.00 ile 15.00 arasında açık tutulması için bir sistem oluşturulması gerektiğini belirtti. Nermin Demir haftada bir gün açık tutmaya gönüllü olduğunu belirtti ve tüm üyeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Gerekli çalışma organizasyonunun yapılmasına karar verildi.

Gelecek toplantının 27.01.2012 saat 10.00’da yine kahvaltı ile birlikte yapılmasına karar verildi. Yusuf Demir tarafından geleneksel grup fotoğrafı çekildi. Yeniden görüşmek dileği ile toplantıya son verildi.

Bilginize sunulur.

Remziye Kartal Rosenblat

[Facebook] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Posted in Toplantı Kararları0 Comments

TEMİZ ÇEVRE DERNEĞİ 25.11.2012 GÜNLÜ TOPLANTI NOTLARI

TEMİZ ÇEVRE DERNEĞi  25.11.2012 GÜNLÜ TOPLANTI NOTLARI

25.11.2012 günü saat 10.00’da Atatürk Kültür Parkı içerisindeki Yengeç Cafe’de kahvaltıda buluşuldu. Fatih Vural Kütük her zamanki gibi lezzetli simitler ile geldi. Tezahürat yine büyüktü. Mekan çok güzeldi.

 

Başkan Remziye Kartal açılış yaptı. Taş-mermer ocakları hakkında yapılan bilgilendirmede:

– Enerji ve Taibi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün maden çıkarma ruhsatını verdiğini, 13 ayrı kurumdan izin alındığını, ancak kurumların formalite olduğunu, yalnızca Tarım İl Müdürlükleri ile Orman Müdürlüklerinin ciddi olarak incelemelerinin olduğunu, ancak özel sektörün her türlü boşluğu değerlendirdiğini ve çok kez bu kurumları da aştığını açıkladı. Maden ruhsatı alındıktan sonra işletme ruhsatının eski Özel İdare yeni ismi kentsel vs. olan ve valiliğe bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından verildiğini, bu kurumun maden çıkarma ruhsatı olan şirketlere işletme izni verirken ancak işletme koşullarına bakıldığını belirtti. İşletme ruhsatı biriminin;  maden çıkarma iznini bakanlığın harita üzerinden verdiği ve yerel koşulları değerlendirmediği için şikayetci olduğunu, yerel yönetime yani Büyükşehir Belediyelerinin kontrolüne verilmesi halinde maden çıkarma izninin denetiminin daha kolay olabileceğinin önerildiğini belirtti.

 

– 5000.-m3’ün altındaki üretimlerde Çevresel Etki değerlendirme (ÇED) raporu istenmediği için büyük boşluk oluştuğunu ve pek çok yerde ancak iş makineleri geldiğinde vatandaşın haberi olduğunu, tepki ve önlemler alınana kadar da her yerin delik deşik hale geldiğini, Çevresel Etki ve Değerlendirme Yönetmeliğine ek madde konularak 5.000.-m3 altında da olsa her türlü maden ruhsatı için raporun alınması halinde denetimin mümkün olabileceğini açıkladı.

 

– Ancak pek çok alandaki maden ruhsatının ormana ait sahadan verildiği için Orman İşletme Müdürlüğünün “olmaz” demesi halinde kestirmeden de sorunun çözümlenebileceğini, ancak bu konuda dernek olarak bir bilgilenme çalışmasından sonra gerekli girişimlerin yapılmasını belirtti.

 

– Daha önce dere yataklarına verilen ruhsatların oluşan sivil baskı sayesinde özellikle köylerde halkın ve muhtarların şikayetleri sonucunda artık verilmediğini ve yasak olduğunu, Orman Bölge Müdürlüğüne derneği temsilen ziyaret edip bir görüşme yapılmasını önerdi.

– Antalya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ile yaptığı görüşmede edindiği bilgiye göre; Orman Bakanlığının maden ruhsatı ve işletme izni alınırken ağaç bedeli aldığını, 23.07.2007 TARİH VE 26470 SAYILI Resmi Gazetede yayınlanan “ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerinin 13.maddesinde maden araması yapılan sahalalarının düzeltilmesi ile ilgili zorunluluk bulunduğunu ancak bunun uygulamaya neden konulamadığına ilişkin olarak yine Orman Bölge Müdürlüğünden bilgi alınmasını önerdiklerini açıkladı.

            “ Petrol ve maden tesis izinlerinden alınacak bedeller

             MADDE 13 – (1) Petrol ruhsatlı sahalarda yapılacak tesis izinlerinden;

a) Ağaçlandırma bedeli,

b) Bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

c) Orman köylüleri kalkındırma geliri,

ç) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri

alınır.

(2) Maden ruhsatlı sahalarda yapılacak tesis izinlerinden; ağaçlandırma bedeli alınır. Ayrıca;

a) Bir ruhsat sahası içerisinde muvafakatı ve izni devam eden arama, işletme ve tesis izin sahalarının toplamının beş hektarı geçmesi halinde geçen kısım için, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde arazi izin bedeli,

b) Her türlü altyapı tesis izinleri ile bir ruhsat sahası dışında daha önce verilmiş tesis izinlerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde beş hektar kısıtlaması aranmaksızın arazi izin bedeli,

alınır.

(3) Müteakip yıllara ait arazi izin bedelleri Devlet Planlama Teşkilatınca her yıl belirlenen deflatör katsayısının bir önceki yıl arazi izin bedeli ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın önceki yıl arazi izin bedeline ilavesi suretiyle tespit edilerek, olur tarihi esas alınarak her yıl tahsil edilir.”

 

–         Maden sahalarına gidip-gelen ağır tonajlı araçların köy yollarını, yine orman

yollarını harap ettiğinin gözlemlendiğini, araçların tonaj kontrolünün Özel İdarenin yetkisi altında iken hasıraltı edildiğini, bu konuda tüm bağlantı noktalarına tonaj kontrolü için kantarların konulması konusunda da ilgili mercilerin uyarılması gerektiğini belirtti.

 

–         Çok küçük bir kısmın menfaati için özellikle yakın çevrede Kumluca, Finike,

Korkuteli-Kızılcadağ  Bölgelerinden sözlü olarak çok yakınma bulunduğunu, herkesin durumu görmesine rağmen yazılı başvuruda bulunmadıklarını ancak derneğin 2012-2013 yılı gündeminde bu hususun değerlendirilmesinin zorunluluğunu anlattı.

 

Mustafa Şen söz alarak; yeni yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi yasası nedeniyle idari yapının değişeceğini, bu yasayı olumlu olarak değerlendirdiğini, belediyenin gücünün valilik il sınırları çevresine yayılacağını, bu değişimin de takip edilmesi gerektiğini, ayrıca 5.000.-m3 altında dahi olsa her türlü maden çıkarma izninin ÇED raporuna bağlanmasının zorunlu olduğunu, bu hususta yönetmeliğe bir madde eklenmesi için gerekli çalışmanın yapılmasının zorunlu olduğunu, Karadeniz Bölgesinde taş ocaklarının halkın direnimi ile bir bir kapatıldığını belirtti.

 

Fikret Özaydın ve Fatih Vural Kütük’ün bu konuda Orman Bölge Müdürlüğüne giderek bilgi edinmelerine, gelecek toplantıda edindikleri bilgileri bizlere aktarmalarına karar verildi.

Birsen Şule Özaydın söz alarak Güçbirliği toplantılarına bu konuyu taşıyacağını ve gerekli desteği temin edeceğini belirtti. Uluslar arası Antalya Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi İşbirliği ile 3-8 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenecek “Avrupa Birliği 62.Sertifika Programı”na uygun görülen bir üyemizin katılımları ile ilgili olarak Güçbirliğine hitaben hazırlanan yazının Antalya Vali yardımcısı Recep Yüksel’in imzası ile Güçbirliğine gönderildiğini, bir üyemizin bu sertifika programına katılabileceğini, rertifika programının konusunun, yapılacağı yeri ve saatlerini öğrenip bildireceğini belirtti.

 

Birsen Bahad söz alarak; bu toplantının sloganının “BU GEZEGEN BİZİM” olmasını önerdi ve oybirliği ile kabul edildi. Atık pillerin toplanması ile ilgili olarak Muratpaşa Belediyesi ile yapmış olduğu görüşme notlarını iletti. Marketlerde ve toplanma yerlerindeki pillerin belediye tarafından alındığını, ancak Antalya’da her hangi bir atık depolama yada atığın işlendiği merkezin olmadığını beyan ettik.

 

Mutlu Kartal söz alarak; atık pillerin içerisindeki çinko, nikel kadminyum ve cıva gibi ağır metallarin toprak ya da suya çok kolay karıştığını ve tüm canlı organizmaları zehirlediğini, bu sebeple bu atıkların kesinlikle doğrudan doğaya bırakılmaması gerektiğini, son onbeş yıl içerisinde Avrupa Birliği uygulamalarında bunların ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi için tesislerin yapıldığını, TAP isimli bir kuruluşun bunları topladığını ve İstanbul’a gittiğini ancak bu aşamadan sonra ne olduğunun bilinmediğini, atık pil toplama ile ilgili olarak son derece ciddi ve detaylı bir yönetmelik olduğunu, muhtemelen Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bunların adapte edildiğini açıkladı. Bu konuda muhtemelen Avrupa Birliğinin atığı teslim alırken bir destek ödemesinin bulunması sebebiyle Türkiye’de faaliyetin yaygınlaştığını, dernek olarak bu işin de yapılabileceğini belirtti. Katılanlar bu konunun da gelecek toplantılarda değerlendirilmesini, belki de derneğimizin faaliyeti çerçevesinde bu toplama işinin yapılabileceğini, mevzuatın araştırılmasını önerdiler. Bu öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Konu ile ilgili olarak “www.tap.org.tr” sayfasından detaylı bilgi edinilebileceğini belirtti.

 

Üyemiz Osman Yakıcı’nın misafiri Zeki Rumela söz alarak; atık suların ozon yöntemi ile temizlenmesine ilişkin yeni teknoloji ve ürünlerini tanıttı. Pierre Rosenblat göletin temizliği ve sistemin tanıtılması için 01.12.2012’de kendisini evine davet etti. Bu konuda deneyim ve bilgilendirmenin gelecek toplantılarda paylaşılmasına karar verildi.

 

Çok önemli mazereti olmadıkça her toplantıya katılan Zeynep Toktaş ve Nebi Toktaş katılanların oybirliği ile derneğimiz üyeliğine kabul edildi.

 

28.12.2012 günü saat 14.00’de yapılacak olan tarımsal ilaçların çevresel etkileri ile ilgili Kent Konseyi toplantısına derneğimizi temsilen Çetin Topaç’ın katılmasına karar verildi.

Bir sonraki toplantı gününün 30.12.2012’ye geldiği dikkate alındığında yeni yıl kutlama programları olan arkadaşların katılamayacakları öngörülerek, ayrıca bir kısım arkadaşların da hep birlikte yeni yılı karşılamak istedikleri anlaşıldığından;  bazı üyelerimiz 23.12.2012 günü kahvaltı olarak değil ancak fixmenü anlaşması yapılarak bir restaurantta saat 14.00’de buluşularak kutlama yapılmasını önerdi. Çok yoğun geçen toplantıda bu konuda bir fikir birliğine varılamadı. İnternet aracılığı ile önerinin değerlendirilerek toplantı gününün tespitine karar verildi.

 

Yine Yusuf Demir her zamanki nezaket ve zerafeti ile fotoğraflarımızı çekti. “BU GEZEGEN BİZİM” sloganı ile toplantıyı sonlandırdık. 25.11.2012

 

 

Remziye Kartal Rosenblat

[Facebook] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Posted in Toplantı Kararları0 Comments

TEMİZ ÇEVRE DERNEĞİ 04.11.2012 GÜNLÜ TOPLANTI NOTLARI

04.11.2012 günü saat 10.00’da Konyaaltı Nashıra Park’ta kahvaltıda buluşuldu. Hava çok güzeldi. Kahvaltı zengindi.

Yapılan çalışmalar özetlendi. Aşağıdaki kararlar alındı:

1-      Murat Üzüm söz alarak aylık 150.-TL’den bir yer bulmanın imkansız olduğunu,

ancak 200.-TL’yi gözden çıkardığımız takdirde bir yer bulunabileceğini söyledi. Bu konuda kendisinin gerekli araştırmaları yapacağını, bilgi vereceğini belirtti. Aylık 200.-TL’yi geçmeyecek şekilde bir yer kiralaması konusunda kendisine yetki verildi.

 

2-      Birsen Özaydın söz alarak “Güçbirliği Grubunun” derneğimizin tüm çalışma ve

Faaliyetlerinde yanımızda yeralacağını, bu gruba katılan tüm dernek sorumlu ve başkanlarının destek sözü verdiğini anlattır. Kendisinin derneğimizi temsilen bu toplantılara katılmaya devam edeceğini bildirdi.

 

3-      Mustafa Şen “Kent Konseyi” toplantılarına katılım olmadığını, bilgilenme

açısından önem arzettiğini belirtti. Aramıza yeni katılan Çetin Topaç bu toplantılara katılabileceğini bildirdi ve kabul edildi.

 

4-      Taş Ocaklarını işletenlerin Maden Kanunu 24.maddesine aykırı davranışları ve

denetimleri ile ilgili olarak Remziye Kartal Rosenblat’ın denetim birimleri ile görüşmesine, yasal ihlali bulunan ocakların şikayet edilmesine, bu konunun bu dönem için birincil gündem maddesi olmasına, bu hususta gerekirse basın açıklamaları yapılmasına karar verildi.

 

5-      Atık pillerin toplandıktan sonra ne gibi işlemler yapılıp çevreye zararlı etkilerinin

kaldırıldığı hususunda Birsen Bahad’ın Muratpaşa Belediyesi ile görüşmesine, Mutlu Kartal’ın gerekli araştırmaları yapmasına karar verildi.

 

6-      Web Sitemizdeki değişiklikler ve başarılardan dolayı üyelerimiz Murat Altan ve

Mete Yüksel’e teşekkür edildi. Her üyemiz tarafından günde en az bir kez tıklanması ve takip edilmesi tekrar hatırlatıldı. Ayrıca yeni bir Facebook ve Twiter hesabı oluşturularak Mete Yüksel tarafından takip edilmesine, çevresel sorunlar ile ilgili olarak görüş ve oylama duvarı hazırlanmasına karar verildi.

 

7- Basın sözcümüz Yusuf Demir’in çıkan haberleri okundu ve kendisi herkes tarafından kutlandı, teşekkür edildi. Küçük çevreciler İdil Türkfiliz, Can Topaç ve Arda Kartal’ın katılımı ile geleneksel toplantı fotoğrafını yine büyük bir özenle çekti.

 

8-      Geleneğin bozulmadan devam etmesi için her ayın son Pazar günü kahvaltılarda

toplanılmasına ve organizasyonun yine Fikret Özaydın tarafından yapılmasına, gelecek toplantının 25 Kasım 2012 günü saat 10.00’da kahvaltı ile birlikte yapılmasına  karar verildi.

 

Remziye Kartal Rosenblat

[Facebook] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Posted in Toplantı Kararları0 Comments

30.09.2012 Temiz Çevre Derneği Toplantı Notları

Temiz Çevre Derneği 30.09.2012 günü saat 10.00’da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde kahvaltıda 4.dönem açılışını yaptı.

Temiz Çevre Derneği Başkanı Remziye Kartal Rosenblat tarafından bir konuşma yapılmış olup aşağıda konuşma metnini aktarıyoruz:

“ Sevgili Arkadaşlar, Kıymetli Misafirler;

28.08.2008 tarihinde ilk toplantımızı yaptığımızdaki heyecanımız hiç azalmadı. 17.09.2008 tarihinde resmi onayımızı aldık. Tam dört yıldır beraberiz. Şahsım adına ben sizlerle birlikte çok şey öğrendim, aydınlandım, çevremin farkına vardım.

Mevcut sosyal ve siyasi ortamda çok az kimse çevresine önem veriyor.

İnsanlar kendi kendilerinden rahatsız. Şehirlerden  doğaya biraz daha yakın olabileceği alanlara kaçıyor. Başka canlılar ile birlikte yaşamak ihtiyacımız. İnsan yerleşim alanları ve hızlı nüfus artışı ile her yeri kirleten mevcut sistemde biz karanlıktaki çok zayıf ve titrek ışığız.

Şimdi gücümüz yok. Ama geleceği aydınlatan ve gelecekte vazgeçilmez olan bir ideale sahibiz.  İnsanlar ve tüm canlıların yaşanabilir temiz bir çevrede birlikte ve uyum içinde varlıklarını devam ettirmelerini diliyoruz. Bu ortak ülkümüz benim yaşamıma anlam veriyor, içimdeki boşluğu yok etti. Sizlerin yaşamlarını da anlamlandırdığına inanıyorum. Tüm katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. “

Başkan Yardımcısı Halime Türkfiliz tarafından “Ortak Alanlar Resim yarışması ile ilgili olarak Halide Soysal ve Mukadder Öztürk’e seçici komite tarafından hazırlanıp yönetim tarafından kabul edilen aşağıda yazılı plaketler takdim edildi:

“   Sayın Halide Soysal;

2012 yılı etkinliklerimizden ‘Ortak Alanlar Resim Yarışmasına’ katılımınız ve başarılı eserinizden dolayı sizi kutluyoruz. İnsanlar ve tüm canlılar için yaşanabilir temiz bir çevrenin oluşumunda hayal gücünün sınırlarını genişleten eserinizle derneğimizin idealine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. “

“Sayın Mukadder Öztürk ;

2012 yılı etkinliklerimizden ‘Ortak Alanlar Resim Yarışmasına’ katılımınız ve başarılı eserinizden dolayı sizi kutluyoruz. Eseriniz ;  insanlar ve tüm canlıların yaşanabilir temiz bir çevrede birlikte ve uyum içinde varlıklarını devam ettirmeleri için biraz sevgi ve ilginin yeterli olduğunu ortaya koymaktadır. Sanatınız ile derneğimizin amacına yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. “

Mermer ocakları ve bittiği halde yeniden inşaat haline gelen yollar hakkında bilgi verildi. Mermer Ocaklarının çevreye verdiği zarar, açılan ve işletilmeyen ocakların yarım bırakılması ve ağaçlandırılmaması sebebiyle oluşan olumsuz çevresel değişimler , ocağı çalıştıran şirketlerce ağır tonajlı kamyonların geçişi nedeniyle yolların bozulması konusunda açıklamalar yapıldı. Antalya açıklarında deniz dibinde gaz birikimi olduğu ve bunun depreme sebep olabileceği, güneşten elektrik üretilmesi ile ilgili olarak yapılan son çalışmalar konusunda bilgi verildi.

Yapılan toplantı sonunda;

1-      Bundan sonraki kahvaltı organizasyonlarının üyemiz Fikret Özaydın tarafından yürütülmesine,

2-      Mermer Ocakları ile ilgili olarak Maden Dairesine yazı yazılmasına,

3-      Mukadder Öztürk ve Halide Soysal’ın teklifinin kabulü ile dernek yararına resim sergisi açılmasına, Yusuf Demir’in de fotoğrafları ile katılmasına,

4-      Birsen Özaydın tarafından gelecek toplantıdan sonra olmak üzere dernek yararına konser düzenlenmesine,

5-      Birsen Özaydın’ın Antalya Güçbirliği Toplantılarında derneğimizi temsil etmesine,

6-      Murat Üzüm’ün aylık 150.-TL’yi geçmeyecek şekilde dernek adına bir dükkan tutmasına,

7-      Değerli geri dönüşüm malzemesi şişe kapaklarının tüm üyeler tarafından toplanılmasına ve Fikret Özaydın’a teslim edilmesine,

8-       Bir sonraki toplantının araya giren Kurban Bayramı tatili sebebiyle 04.11.2012 tarihinde yapılmasına karar verildi.

Çok katılımlı ve çok neşeli bir toplantı oldu. Geleneksel fotoğrafı her zamanki değerli basın sözcümüz ve fotoğrafcımız Yusuf Demir çekti. Bir sonraki toplantıda buluşulmak üzere toplantıya son verildi. 30.09.2012

 

Remziye Kartal Rosenblat

[Facebook] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Posted in Toplantı Kararları0 Comments

Kuzdere Ziyaret Notları

Saat 11.00’de Kuzdere 75.Yıl Katı Atık Arıtma Tesisine varıldı. Tesis işletme sorumlusu Aytaç Salim Yurttaş ve Bahattin Çelebi karşıladılar.

Aytaç Salim Yurttaş büyük bir açıklık ile tüm sorularımız cevapladı ve tesis hakkında bilgi verdi.


Tesisin 1977 yılında planlanıp 1999 yılında Mart ayında işletmeye açıldığını, Kemer Akyarlar Tünelinden Olimpos Antik Kentine kadar GATAB olarak atıkları toplayıp ayrıştırdıklarını belirttiler. Bilgilendikten sonra çöp ve çöpün bertaraf edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık.

Çevreden koku ile ilgili çok fazla şikayet olduğunu ilettiğimizde; 1977 yılında bu tesis düşünüldüğünde hiç bir beldenin bu tesisi yakınında istememesi nedeniyle, mecburiyetten buraya konulduğunu, yakınına imar verilmemesi gerektiği halde sanayi sitesinin imarının verildiği gibi en çok şikayetin de tesisin kuzeyinde kalan kaçak ve imarsız villalardan geldiği belirtildi.

Çöp kamyonlarının yaydığı koku nedeniyle kapalı alanda dezenfekte edilmesi ile toplama odalalarının girişine hava perdesi yaptırılması hususundaki önerimize ise olumlu yaklaşılması derneğimiz üyelerini çok memnun etti.

Her Pazartesi günü sorumlu oldukları bölgeden tıbbi atık toplandığını ve bunun Antalya’ya gönderildiğini öğrendik. En kıymetli atığın ise pet şişe olduğu, bu atığın elyaf olarak geri dönüşümünün temin edildiği, kompost haline getirilen organik atıkların da 1 tonunun 2008 yılında 25 TL’ye peyzaj yapanlara ve seracılara satıldığı, gelecek yıl için ton başına 40.-TL talep edileceği belirtildi.

Tesisin kapasitesi üzerinde çalıştığı ve en azından 8 oda daha yapılması gerektiği açıklandı. Ancak çöp ayırma ve toplama işlemi maliyeti olan, kazancı olmayan bir iş olduğu için kaldırımlar gibi kamu yatırımı gerektiren bir iş. Kuzdere arıtma tesisinde 110 ton katı atık işlenmesi gerekirken 150 ton katı atık işlenmekte. Her ne kadar otel atıkları bir miktar ayrıştırılmış olsa da sorun daha ziyade çöp toplama kamyonlarının maliyetli oluşunda. Arta kalan kirli-atık suyun ise vidanjörler ile kirli su arıtma tesislerine gönderildiği açıklandı.

Tesisin yemekhanesinde çok güzel hazırlanmış, nefis çay ikram edildi. Fatih Vural Kütük’ün getirmiş olduğu simitlerin kalanını da paylaştık. Aytaç Salim Yurttaş büyük bir nezaket ve sabırla herkesin sorusunu tek tek açıkladı. Pierre Rosenblat söz alarak “çöp arıtma işleminin bütçesi küçük, yerel belediyelerin yapacağı iş olmadığını, arıtma tesislerinin tümüyle kamu bütçesinden ve merkezi hükümet tarafından yapılacak yatırım olduğunu, işletmenin kısa vadede karlı olmadığı ancak uzun gelecekte yapılması zorunlu olan bu işin yürümesi için ancak ve ancak merkezi bütçeden kaynakla yatırımların yapılması gerektiğini” belirtti.

Toplantı kısa dönemde yapılabilecek işlerin bir an evvel gerçekleştirilmesi, odaların hava perdelerinin yapılması, çöp kamyonlarının kapalı alanda dezenfekte edilmesi hususunda yetkililere temennilerin iletilmesi dileğiyle sona erdirildi.

[Facebook] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Posted in Toplantı Kararları0 Comments


Ocak 2023
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Döviz Kurları

Hava Durumu

Hava, 29 Mayıs
Antalya’deki Hava Durumu
+18

Yük.: +26° Düş.: +16°

Nem: 72%

Rüzgar: ESE - 11 KPH

İstanbul’deki Hava Durumu
+17

Yük.: +21° Düş.: +16°

Nem: 87%

Rüzgar: SW - 10 KPH

İzmir’deki Hava Durumu
+14

Yük.: +27° Düş.: +17°

Nem: 93%

Rüzgar: SSW - 6 KPH

Ankara’deki Hava Durumu
+13

Yük.: +22° Düş.: +8°

Nem: 81%

Rüzgar: WNW - 14 KPH

Vizyon